About
xin chào mình là Thành và mình tumblr từ 2011

Links
7th Day on Flickr.
Via Flickr: tàu hũ nước đường Bùi Viện. :3

7th Day on Flickr.

Via Flickr:
tàu hũ nước đường Bùi Viện. :3

Posted on: 12 August, 2013 with 23 Notes

via

  1. nghmx reblogged this from sleepingvietnam
  2. ohshizitsmharxe reblogged this from zacharybrinkman
  3. zacharybrinkman reblogged this from sleepingvietnam
  4. libulan reblogged this from samwilsons
  5. samwilsons reblogged this from sleepingvietnam
  6. sleepingvietnam reblogged this from tnbm
  7. tnbm reblogged this from thanhnguyenbmt
  8. m-i-tom reblogged this from thanhnguyenbmt
  9. thanhnguyenbmt posted this
TNBM @