xin chào mình là Thành và mình tumblr từ 2011. hello im Thanh Nguyen and this is my tumblr.

7th Day on Flickr.

Via Flickr:
tàu hũ nước đường Bùi Viện. :3

post on August 12th with 23 notes

#TNBM #saigon #sài gòn #summer 2013

  1. nghmx reblogged this from sleepingvietnam
  2. ohshizitsmharxe reblogged this from zacharybrinkman
  3. zacharybrinkman reblogged this from sleepingvietnam
  4. samwilsons reblogged this from sleepingvietnam
  5. sleepingvietnam reblogged this from tnbm
  6. tnbm reblogged this from thanhnguyenbmt
  7. m-i-tom reblogged this from thanhnguyenbmt
  8. thanhnguyenbmt posted this
sws