About
xin chào mình là Thành và mình tumblr từ 2011

Links
2headedsnake:

Kara Lofgren

2headedsnake:

Kara Lofgren

dnllmlln:

temple in ngoc thuy, hanoi.

dnllmlln:

temple in ngoc thuy, hanoi.

tumblropenarts:

Artist Name: triviallux
Tumblr: http://triviallux.tumblr.com/
 due to the restriction of 2mb per Gif  i dont fullfill the 500px rule 
but I want you to convince yourself that it is… art or something.
And of course - 100% original Content :)

tumblropenarts:

Artist Name: triviallux

Tumblr: http://triviallux.tumblr.com/

 due to the restriction of 2mb per Gif  i dont fullfill the 500px rule

but I want you to convince yourself that it is… art or something.

And of course - 100% original Content :)

ghostphotographs:

Couple of the day.

ghostphotographs:

Couple of the day.

(Source: theyvcreation)

August 1, 2014 with 409,277 notes ± Permalink

tranh0l:

owlturdcomix:

We go forward.

image

twitter | facebook

Ơ, buồn quá vậy T.T

mennojabi:

Nostalgia -
Gifgas

mennojabi:

Nostalgia 
-

Gifgas

July 31, 2014 with 91 notes ± Permalink

archatlas:

Scott Bearman, a Part 3 student from Manchester School of Architecture, commented: “The current system of five years in university – with a heavy emphasis on design – fails to properly prepare students for the realities of working in practice. Students leave university poorly prepared, without…

FUCK UNIVERSITY!!!!! :| :| :|

vintageeveryday:

Pig rider, ca. 1930s.

vintageeveryday:

Pig rider, ca. 1930s.

July 31, 2014 with 2,448 notes ± Permalink

beautifulpicturesofhealthyfood:

Vietnamese Chicken, Avocado + Lemongrass Spring Roll Salad With Hoisin Crackers…RECIPE

leoat:

1406294361937.gif

-.-‘

leoat:

1406294361937.gif

-.-‘

(Source: earthdaily)

July 30, 2014 with 3 notes ± Permalink

410. Hà Nội Ngày Ấy - Trọng Tấn

Hà nội buồn thương nhớ ơi!

Nơi tôi qua ngày thơ ấu

Chiều chiều mẹ dắt qua đê

Ngắm con sông tràn nước lũ

Hà nội buồn thương nhớ ơi!

Nhớ cây bàng đứng trước nhà

Nhớ cô hàng nước chưa già đã lấy chồng xa.

Hà nội buồn thương nhớ ơi!

Biết bao nhiêu mùa lá rụng

Một lần về thăm phố xưa

Cố đô ngày nào còn đâu?

Sao tôi cứ yêu phố buồn thu ấy lá rơi đầy

Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy nghèo mà sang

Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu

Và em đôi guốc xưa reo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm

Hà Nội buồn thương nhớ ơi!

Một lần về thăm phố xưa

Một lần về với giấc mơ.

Hà nội buồn thương nhớ ơi!

Cuốn phim quay dài năm tháng

Một thời đạn bom chiến tranh

Áo xanh nhớ về phố cũ

Hà nội buồn thương nhớ ơi!

Nhớ em mùa gió đông về

Áo len vội khoác cho người mãi mãi rời xa

Hà Nội giờ đã khác xưa

Kiếm thiêng vua hiền đã trả

Bạn bè giờ đã vắng xa

Ngỡ như Hà Nội của ai?

Sao tôi cứ yêu phố buồn thu ấy lá rơi đầy

Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy nghèo mà sang

Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu

Và em đôi guốc xưa reo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm

Hà Nội buồn thương nhớ ơi!

Một lần về thăm phố xưa

Một lần về với giấc mơ.

tumblropenarts:

Octopussy
Artist Name: AMI
Tumblr: imnotdrunkimfabulous.tumblr.com

tumblropenarts:

Octopussy

Artist Name: AMI

Tumblr: imnotdrunkimfabulous.tumblr.com

July 30, 2014 with 1 note ± Permalink

I’m a professional rester.

TNBM @