About
xin chào mình là Thành và mình tumblr từ 2011

Links
August 23, 2014 with 1 note ± Permalink

Nhớ Hà Nội không em?

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina #next

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina #next

tumblropenarts:

Artist Name: beatha
Tumblr: http://beathaaa.tumblr.com/

tumblropenarts:

Artist Name: beatha

Tumblr: http://beathaaa.tumblr.com/

August 22, 2014 with 6 notes ± Permalink

"Có những lúc từ ngữ đã cố chắp lại với nhau thành cả một câu và tôi đã mở miệng như một người câm, nặng nhọc như cả một cuộc vật lộn trên môi chứ không phải chỉ là vài cái bật hơi run rẩy. Nhưng chẳng ra được lời nào, và cái điều tôi suýt nhớ ra được ấy đã thành vô ngôn thất truyền mãi mãi”
- F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby.

room42:

i tried to book it …

room42:

i tried to book it …

August 22, 2014 with 1 note ± Permalink

422. Metropolian - Emmanuel Santarromana

Tahter neeti mai moundra kurva meh,

Tahter neeti mai mandram moundra de mari.

Tahter neeti mai moundra kurva meh,

Tahter neeri mai mandram moundra de mari.

Roumba roumba roumbara heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbala heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbara heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbala heidi heidi ahh.

Tahter neeti mai moundra kurva meh,

Tahter neeri mai mandram moundra de mari.

Tahter neeti mai moundra kurva meh,

Tahter neeri mai mandram moundra de mari.

Harum harum humlelar heidi heidi ahh,

Harum harum humlelar heidi heidi ahh.

Harum harum humlelar heidi heidi ahh,

Harum harum humlelar heidi heidi ahh.

Roumba roumba roumbara heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbala heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbara heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbala heidi heidi ahh.

Roumba roumba roumbara heidi heidi ahh,

Roumba roumba roumbala heidi heidi ahh.

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina

Xưởng học mới có view dể thưn 😂😂😂 #hanoi #tonkin #vietnam #indochina

Xưởng học mới có view dể thưn 😂😂😂 #hanoi #tonkin #vietnam #indochina

August 21, 2014 with 1 note ± Permalink

421. Con Cua Đá - Lam Sơn & Trần Tích

Sáng Tác: Phan Ngạn & Ngọc Cừ

Cồn Cỏ, Cồn Cỏ ấy có con cá đua là con cua đá

nó nằm trong đá , nó nằm trong khe

nó có tám cái que có hai cái càng

Trời về tối , ấy lính ta rất mê

đi mò bên khe , rúc ra mà rúc rích

lính ta mà rất thích nghe cua đi rào rào

Chộp ngay bỏ vào đầy bao cua đá

A lính ta chiến đấu suốt ngày đêm

có canh là canh canh cua đá

càng bền là bền sức trai

A đánh cho quân cướp Mỹ tơi bời

khiến chúng nó rụng rời khi nghe tiếng Cồn Cỏ

Cồn Cỏ ấy có con cá đua mà là con cua đá

góp phần bồi dưỡng bộ đội ta càng đánh Mỹ lăn quay

Con cua đá.

August 21, 2014 with 1 note ± Permalink

420. Rise - Gabrielle

I know that it’s over 

But I can’t believe we’re through

They said that time’s a healer

And I’m better without you

It’s gonna take time I know

But I’ll get over you

Look at my life 

Look at my heart

I have seen them fall apart

Now I’m ready to rise again

Look at my hopes 

Look at my dreams

I’m building bridges from these scenes

Now I’m ready to rise again

Caught up in my thinking, yeah

Like a prisoner in my mind

You pose so many questions 

But the truth was hard to find

I better think twice I know

That I’ll get over you

Much time has passed between us 

Do you still think of me at all?

My world of broken promises

Now you won’t catch me when I fall

Ỉ dịch quá #hanoi #tonkin #vietnam #indochina

Ỉ dịch quá #hanoi #tonkin #vietnam #indochina

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina #asia

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina #asia

August 19, 2014 with 2 notes ± Permalink

419. 阳光.雨 (Sunshine. Rain) - 馮曦妤 (Fiona Fung)

Woo… Woo… Woo…

风雨总会停 

乱世变太平

有我共你一起见证

都不紧要 

跌碰总少不了

要 看开些少

不快要大叫 

乐共苦差很少

扭转两者只需数秒

新闻 

又报导谁轻生

谁没信心 

困境之中斗争

若放弃当个人 

真的太笨

怎可作不必要牺牲

走得过瘾 

剩低几个伤心

如若你肯 

似金刚般变身

面对满天责任 

打不死摔不跌踩不沉

重拾你 身份

Woo… Woo… Woo…

风雨总会停 

乱世变太平

担心太多影响致兴

新闻 

又报导谁轻生

谁没信心 

困境之中斗争

若放弃当个人 

真的太笨

怎可作不必要牺牲

走得过瘾 

剩低几个伤心

如若你肯 

似金刚般变身

面对满天责任 

打不死摔不跌踩不沉

重拾你 身份

Woo… Woo… Woo…

风雨总会停 

乱世变太平

有我共你一起见证

Woo… Woo… Woo…

This is nothing strange

I can spread my wings

for you

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina

#hanoi #tonkin #vietnam #indochina

TNBM @